ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 144 ನೇ ಅಧಿವೇಶನದ ಕಾರ್ಯ ಕಲಾಪಗಳು 13ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2021 ರಿಂದ 24ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2021 ರವರೆಗೆ

कर्नाटक विधान परिषद्
के 144वें सत्र की कार्यवाही

सत्र 1

22 सितम्बर, 2021

द्वारा वेबकास्ट : राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र