66 वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस
अलापुझा, केरल

10 नवम्बर, 2018

द्वारा वेबकास्ट : राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र