Adi Shaurya Parv Parakram Ka
(Military Tattoo & Tribal Dance)

24th January, 2023

Webcast by : National Informatics Centre