Adi Shaurya Parv Parakram Ka
(Military Tatoo & Tribal Dance)

23rd January, 2023

Webcast by : National Informatics Centre